Gudstjeneste

Tidspunkt: 19. mars 2023 kl: 11:00
Sted: Hole kirke

Velkommen til gudstjeneste med dåp!
Liturg: sokneprest Eike Ziller-Off
Kantor: Grethe Ulversøy

Alle barn er velkommen til søndagsskole.

Etter gudstjenesten er det menighetens årsmøte.

 Tilbake  Det skjer - Forsiden