Årsmøte i DNT Ringerike

Tidspunkt: 23. mars 2023 kl: 18:00
Sted: Hønefoss videregående skole

Saksliste etter vedtektene. Etter selve årsmøtet holder Marit Stubbraaten et foredrag med tittelen "Historier og bilder fra turlivet i nikkersadelens glanstid på 1800-tallet" og det vil bli vist lysbilder fra fellesturen sist sommer langs Vassfarstien.
Vel møtt til et hyggelig årsmøte i DNT Ringerike.

 Tilbake  Det skjer - Forsiden