Konsert med kor og orkester fra Upper Columbia Academy, Washington State, USA

Tidspunkt: 19. mars 2023 kl: 19:00
Sted: Hønefoss kirke

Et 60-tall ungdommer fra 15 til 18 år fra en videregående skole nær Spokane i staten Washington, USA, besøker Tyrifjord videregående skole på en Skandinavia-turné 20.03 - 27.03.

 Tilbake  Det skjer - Forsiden