Jevnaker Rotaryklubb - Åpent møte om ulike måter å bli gravlagt på

Tidspunkt: 20. mars 2023 kl: 19:30
Sted: Frivilligsentralen, Storgata 24, Jevnaker

Mandag 20. mars får Jevnaker Rotaryklubb besøk av Jevnakers nye kirkeverge Helle Keiserås.
Hun overtok denne jobben etter Mari Hellum Freitag i november i fjor, og vil fortelle litt om seg selv og jobben sin.
Hun vil også fortelle om de ulike måter gravlegging kan skje på i Jevnaker på de to kirkegårdene våre.
Videre vil hun si litt om aktuelle bestemmelser i gravplassloven. (Lov om gravplasser, kremasjon og gravferd.)
Møtet er åpent for alle. Vi serverer kaffe og litt å bite i.

 Tilbake  Det skjer - Forsiden