Temagudstjeneste: "Jeg ba for deg --!" Pastor Susan G. Mati og Vigdis-Merete Rønning. Sang av Sarah og Jonathan Kubuya. Musikk ved Audun Frode Ringkjøb. Kirkekaffe.

Tidspunkt: 19. mars 2023 kl: 17:00
Sted: Metodistkirken i Arcaden, Storgt. 7, Hønefoss

Jesus har vist oss en enkel og virkningsfull måte å tjene Gud på; nemlig å vise omsorg for og be for mennesker i livskriser. Det kan alle gjøre, også du som er i tvil om kvaliteten i egen tro.

 Tilbake  Det skjer - Forsiden