Årsmøtet Hole menighet

Tidspunkt: 19. mars 2023 kl: 12:15
Sted: Hole kirke

Menighetens årsmøte avholdes i Hole kirke kl 12.15 etter gudstjenesten. Sakspapirer på www.kirken.no/hole.

 Tilbake  Det skjer - Forsiden