DNTs Seniorgruppe - Skjærsjøen - Asksetra på Holleia

Tidspunkt: 30. mai 2023 kl: 09:30
Sted: Osloveien 10 for samkjøring

Vi starter fra Klamperud (P) og følger hvitmerka sti opp til Asksetra. Tilbake legger vi veien forbi Sandtjerna ned til Blekktjern, Opptjern og Klamperud.
TURLEDER: Erik Monserud (90974169) Kjentmann: Nils Franserud (90634868)

 Tilbake  Det skjer - Forsiden