DNTs Seniorgruppe - Borstuvatnet rundt. Fallaveien

Tidspunkt: 6. juni 2023 kl: 09:30
Sted: Osloveien 10 for samkjøring

Vi kjører til Jevnaker og tar Fallaveien på vestsiden av Randsfjorden. Husk bompenger (vipps!). Vi fortsetter til veien stopper ved Flekkerøymyra. Klopp over myra, og stien går videre langs Smalkalven. Så kommer vi til Borstuvatnet hvor det er flere plasser å raste. Skal også hilse på historien om Fufresa. Tilbaketuren går i utkanten av Svarttjernmyra naturreservat. Så følger vi Fallavn. tilbake det siste stykket. Husk godt fottøy.
Turleder: Bente Christine Eriksen (90 95 47 83)

 Tilbake  Det skjer - Forsiden