DNTs Seniorgruppe - Avslutningstur til Lerbergsetra

Tidspunkt: 19. september 2023 kl: 09:30
Sted: Osloveien 10 for samkjøring

Vi kjører til Hjellebråtan (Bom) og videre til P-plassen ovenfor Engelen. Derfra går vi hvitmerka sti ca. 1,5 km til Lerbergsetra og tar en lang og god rast der, med en liten kikk innom koia. Tilbake går vi om Klamperud. ANSVARLIG: Seniorgruppa Tlf. 90634868, 90954783

 Tilbake  Det skjer - Forsiden