Høytidsgudstjeneste med nattverd og søndagsskole.

Tidspunkt: 28. mai 2023 kl: 11:00
Sted: Hønefoss Frikirke

Vi feirer pinse! Pastor Roum forkynner «ta i mot Den Hellige Ånd». Barna er velkomne på søndagsskole.

 Tilbake  Det skjer - Forsiden