DNT Ringerikes torsdagsturer - BLOMSTERTUR I LEINÅSEN

Tidspunkt: 1. juni 2023 kl: 17:00
Sted: Osloveien 10 for samkjøring

FRAMMØTE: Oslovn. 10 kl. 1700 eller Leinetajet (ved krysset Gomnesvn, Hundstadvn. og Bønsnesvn.) kl. 1720
TURLEDER: Karsten Lien
KJENTMENN OG BOTANIKERE: Arvid Næss (98616186) og Henning Larsen (91783411).
Vi starter fra Leinetajet og går en rundtur langs stier i Leineåsen. Området inneholder variert natur hvor det vokser en del spennende planter. Blant annet håper vi å kunne vise fram noen truede arter.

 Tilbake  Det skjer - Forsiden