Fra rock til rullator – et generasjonstreff og en kulturkveld for alle

Tidspunkt: 30. mai 2023 kl: 18:00
Sted: Bøndernes Hus, Jevnaker

Programmet for kvelden inneholder flere kulturelle innslag:

Sang ved Emilie Aldersjøen og Herman Paulsen Rørvik fra Ungdomsrådet
Flere innslag fra Jevnaker kulturskole
Kaffelaget underholder
I tillegg blir det utdeling av kommunal heder til ungdom og – ikke minst – utdeling av Jevnaker kommunes kulturpris.

Innimellom alt blir det tid til å slå av en prat med både kjente og ukjente. Det blir også salg av kaffe og kaker.

Arrangementet er gratis, men for å ivareta sikkerheten trengs det påmelding. Dette gjøres enten på jevnaker.kommune.no eller ved å kontakte Servicetorget på hverdager.

Arrangører er: Eldrerådet, Ungdomsrådet, Råd for personer med funksjonsnedsettelser, Jevnaker pensjonistforening, Norema seniorklubb og Sparebank1 Ringerike Hadelands pensjonistforening.

 Tilbake  Det skjer - Forsiden