Ukens fest

Tidspunkt: 26. mai 2023 kl: 18:00
Sted: Frelsesarmeen Jevnaker

Fest. Major Jens Roald Baade leder og taler. Opptak av ny soldat. Andakt, sang og musikk ved Otto og Kari. Bevertning og utlodning. Hjertelig velkommen.

 Tilbake  Det skjer - Forsiden