Åpent hus.

Tidspunkt: 1. juni 2023 kl: 12:00
Sted: Filadelfia.

Åpent hus klokka tolv. Spasertur først for de som vil, avgang 10:45. Velkommen!

 Tilbake  Det skjer - Forsiden