Felles Pinsegudstjeneste Filadelfia og Metodistkirken. Leif Gustavsen taler. Sang av Liv Teslo og Sarah og Jonathan Kubuya. Pastor Susan G. Mati deltar.

Tidspunkt: 28. mai 2023 kl: 11:00
Sted: Filadelfia, Norderhovsgt. 16, Hønefoss

Pinsedagen sendte Jesus Den hellige ånd over 120 disipler. Det ble starten på den kristne kirkes verdensomspennende arbeide.

 Tilbake  Det skjer - Forsiden