Konfirmasjon

Tidspunkt: 28. mai 2023 kl: 11:00
Sted: Hole kirke

Velkommen til konfirmasjonsgudstjeneste!
Elise Minde Fagerheim spiller trompet.
Prest: Marie Ruud
Kantor: Grethe Ulversøy
Kirketjener: Inger Høgmoen

 Tilbake  Det skjer - Forsiden