Gudstjeneste

Tidspunkt: 29. mai 2023 kl: 11:00
Sted: Helgelandsmoen kapell

Velkommen til gudstjeneste i Helgelandsmoen kapell!
Liturg: sokneprest Eike Ziller-Off
Kantor: Grethe Ulversøy
Kirketjener: Arild Bakken

 Tilbake  Det skjer - Forsiden