Sokna Pensjonistforening, ELDREDAGEN på Sokna Omsorgssenter Mandag 2. Oktober kl.16.00

Tidspunkt: 2. oktober 2023 kl: 16:00
Sted: Sokna Omsorgssenter

Alle bygdas: Pensjonister, Beboere med pårørende og Foreningens medlemmer er velkommen til hyggelig samvær. Servering: Snitter, kaffe og kaker. Loddsalg. Roar Øyan og Vidar Torgersbråten spiller og underholder.

 Tilbake  Det skjer - Forsiden