Salmebokkveld

Tidspunkt: 22. november 2023 kl: 19:00
Sted: Ullerål kirke, Haldenjordet

I år er det ti år siden Norsk Salmebok kom ut. Dette må feires! Velkommen til en festkveld i salmebokas tegn! Visste du at salmeboka inneholder over 900 salmer, bønner og tekster! Her er gamle og nye salmer. Salmer fra den verdensvide kirke. Salmer på norsk, samisk, engelsk og andre språk. Denne kvelden synger vi gamle og nye salmer. Ringerike Mannskor, organist Martine Bæver Larsen, Gry Haugen, som blant annet var med i salmebokutvalget, diakonvikar Vigdis-Merete Rønning med flere deltar. Velkommen!

 Tilbake  Det skjer - Forsiden