Åsa Sanitetsforening

Tidspunkt: 27. september 2023 kl: 17:00
Sted: Låven i Småbråtaveien 55

Invitasjon til hyggelig samvær for våre medl. og alle i bygda over 60 år. Se egen invitasjon og påmelding

 Tilbake  Det skjer - Forsiden