Bønnemøte

Tidspunkt: 20. september 2023 kl: 18:00
Sted: Adventistkirken, Telegrafalleen 3, Hønefoss

Vi ber sammen, deler Bibeltekster og erfaringer om Guds godhet i livet vårt. Trenger du litt oppmuntring og en åndelig energi-innsprøytning i hverdagen, så kom :)

 Tilbake  Det skjer - Forsiden