Hole Pensjonistforening

Tidspunkt: 20. september 2023 kl: 18:00
Sted: Frivilligsentralen, Vik

Roar Hammerstad,tidligere rådmann i Hole kommune, forteller om BARNDOM/OPPVEKST på KISTEFOSS. Etter bespisning tar han for seg "HISTORIEN OM KISTEFOSS". Utlodning. Inngang kr.50. Velkommen til en historisk kveld! Parkering: Utenfor biblioteket(ta heis ned), eller utenfor inngangen til Frivilligsentralen, evt. Pendlerparkeringen(300m å gå)

 Tilbake  Det skjer - Forsiden