Bøn før natta - Sunget gregoriansk tidebønn

Tidspunkt: 5. desember 2023 kl: 19:50
Sted: Norderhov kirke

Hver tirsdag blir det sunget gregoriansk tidebønn i Norderhov kirke
Kirkemusikk fra den tiden Norderhov kirke ble bygd!
Gregoriansk sang er en meditativ sang med tid for stillhet, egen bønn og ettertanke. Forsangere fra Norderhov vocale fortsetter med ukentlig sunget gregoriansk tidebønn i høst. Man kan bli med fremme ved alteringen eller be med i benkene.
"Bøn før natta" på tirsdager, kl.19.50 i Norderhov kirke.
En enkel agenda med salme, bibelske salmer og bønner. Den innerholder også bønn om fred og avsluttes med postludium på orgel.
Vi bruker MUSICA SACRA sin agenda som er på nynorsk til kveldsbønnen, men vi har også innslag av bokmål og latin, som var det språket man sang tidebønn med i den tiden kirken ble bygd i 1170 og i en god stund etterpå.
Etterpå er det mulighet for uformelt samling i dåpssakristiet. Tidebønnen blir også holdt når kirken ikke er ekstra oppvarmet. Dåpssakristiet er varmet opp.
Hjertelig velkommen!
Arr Norderhov og Ask menighet/Kantor Corinna Stamm 95158301

 Tilbake  Det skjer - Forsiden