Høsttakkefest og utdeling av 4-årsbok

Tidspunkt: 27. september 2023 kl: 18:00
Sted: Jevnaker kirke

Denne dagen inviterer vi til høsttakkefest og utdeling av 4-årsbok i Jevnaker kirke til de av soknets 4-åringer som er døpt.
Gudstjenesten er åpen for alle - varmt velkommen!

 Tilbake  Det skjer - Forsiden