Matutdelingen Ringerike

Tidspunkt: 21. september 2023 kl: 15:00
Sted: Ringerike Frivilligsentral

Utdeling av gratis mat til lavinntektsfamilier med barn opp til 18 år, bosatt i Ringerike kommune. Husk å ta med gjenbruksposene!

 Tilbake  Det skjer - Forsiden