Styrk formen med Friskliv

Tidspunkt: 28. september 2023 kl: 10:00
Sted: Frisklivssentralen i Hole

OBS annet tidspunkt denne dag, endret fra kl.13:00 til 10:00.

 Tilbake  Det skjer - Forsiden