Haug Kirkeforening

Tidspunkt: 21. november 2023 kl: 11:00
Sted: Kirkestua. Fløytingen

Sett av formiddagen til et hyggelig formiddagstreff. Vi får besøk av Diakonvikar Vigdis Merethe Rønning. Vi synger sammen. Det blir god bevertning og utlodning. Ta gjerne med en liten gevinst. Du er hjertelig velkommen!

 Tilbake  Det skjer - Forsiden