Ringerike Historielag og Slektshistorielag

Tidspunkt: 21. november 2023 kl: 19:00
Sted: Svenskestua Ringerike Museum

Fellesmøte med Ringerike Historielag og Ringerike Slektshistorielag.
Ragnvald Lien kommer å forteller om den nye boken han har skrevet, både innhold og hvordan de har jobbet med den: "Gårds- og bygdehistorie i Lunder på Ringerike, bind 1" - I boka blir du bedre kjent med bygda, bosetningshistorien, folk som har bodd der og hvordan skog- og jordbruk har utviklet seg. Åpent for alle!

 Tilbake  Det skjer - Forsiden