Søndagsmøte

Tidspunkt: 26. november 2023 kl: 17:00
Sted: Frelsesarmeen- Flattums gate 2

Søndagsmøtet er et styrkende og oppbyggende fellesskap hvor vi inviteres inn i Guds nærvær gjennom sanger, forkynnelse, og bønn.

 Tilbake  Det skjer - Forsiden