Matutdelingen Ringerike

Tidspunkt: 23. november 2023 kl: 15:00
Sted: Frivillighetens hus (Hønefoss skole), Hønengt. 9

Utdeling av gratis mat til lavinntektsfamilier med barn opp til 18 år, bosatt i Ringerike kommune. Husk å ta med gjenbruksposene!

 Tilbake  Det skjer - Forsiden