Høymesse.

Tidspunkt: 26. november 2023 kl: 11:00
Sted: Haug Kirke

Velkommen til Høymesse i Haug kirke på søndag.
Konfirmantene deltar.

Gudstjeneste v/ Sokneprest Matthìasdòttir og kantor B.Larsen

 Tilbake  Det skjer - Forsiden