Stay with Ukraine ????,Markeringen av 2-årsdagen fullskala-angrep.

Tidspunkt: 24. februar 2024 kl: 13:00
Sted: Søndre Torv

Ukrainere arrangerer aksjon 24. februar 2024. Støtt Ukraina!
Denne aksjonen er en del av globale demonstrasjoner 24. februar ledet av ukrainernes verdenskongress." Hovedsloganet til SCU Støtt Ukraina!
Vi starter i Hønefoss sentrum kl 13.00. Hedre minnet om helter, dikt, vakre sanger på ukrainsk og norsk. Vi inviterer alle som støtter Ukraina i slike vanskelige tider!
To år med brutal krig i Ukraina. Ti år med russlands angrep på våre territorier og tusenvis av mennesker holdes fanget.

???????? ????????????? ????? 24 ?????? 2024 ????. ????????? ???????!
?? ????? ? ???????? ??????????? ???????????? 24 ?????? ??? ???????? ????????? ???????? ?????????». ??????? ????? ??? ????????? ???????!
?? ???????????? ????? ? ?????? Hønefoss ? 13:00. ????????? ???'??? ??????, ?????, ????? ????? ??????????? ?? ??????????.
??? ???? ????????? ????? ? ???????. ?????? ????? ?????? ????? ?? ???? ????????? ? ?????? ????? ???????? ? ?????. ?????????? ????, ??? ????????? ??????? ? ???? ????? ????!

 Tilbake  Det skjer - Forsiden