Sanggudstjeneste ved Runar Johansen og Susan G. Mati . Hjørne for barna. Kirkekaffe

Tidspunkt: 25. februar 2024 kl: 17:00
Sted: Metodistkirken i Hønefoss

Gode sanger med innehold fra levd liv til oppmuntring og glede

 Tilbake  Det skjer - Forsiden