Bøn før natta - Sunget gregoriansk tidebønn

Tidspunkt: 5. mars 2024 kl: 19:50
Sted: Norderhov kirke


Beskrivelse: Sunget gregoriansk tidebønn / Completorium (Gjør dagen komplett ?? Musikk fra den tiden Norderhov kirke er bygget!
Gregoriansk sang er en mediativ sang med tid for stillhet, egen bønn og ettertanke. Forsangere fra Norderhov vocale fortsetter også i vår med sunget gregoriansk tidebønn, tirsdager kl.19.50. Man kan bli med fremme ved alteringen eller be med i benkene.
Vi bruker MUSICA SACRA sin agenda som er på nynorsk til kveldsbønnen, men vi har også innslag av bokmål- og latin som var det språket man sang tidebønn med i den tiden kirken ble bygd i 1170 og i en god stund etterpå. En enkel agenda med salme, bibelske salmer og bønner. Den bli også bønn om fred og avslutning med postludium på orgel. Etterpå er det mulighet for uformelt samling i dåpssakristiet. Tidebønnen blir også holdt når kirken ikke er ekstra oppvarmet. Vanligvis er det varme i de første 4 benkene. Dåpssakristiet er varmet opp.
Hjertelig velkommen!
Arr: Norderhov og Ask menighet/Kantor Corinna Stamm 95158301

 Tilbake  Det skjer - Forsiden