Knøttesang med Den gode hyrde katekese

Tidspunkt: 6. mars 2024 kl: 17:00
Sted: Norderhov kirkestue

Knøttesang med rolig aktivitet for 3-7 år tilrettelagt etter barnets utvikling. (Maria Montessori).
Kontakt 95158301

 Tilbake  Det skjer - Forsiden