Gudstjeneste

Tidspunkt: 25. februar 2024 kl: 11:00
Sted: Hole kirke

Velkommen til gudstjeneste med dåp i Hole kirke!
Sokneprest Eike Ziller-Off
Kantor Grethe Ulversøy
Kirketjener Inger Høgmoen

 Tilbake  Det skjer - Forsiden