Foredrag «Jordbruket i Ringerike – beredskap og sjølforsyning»

Tidspunkt: 7. mars 2024 kl: 18:30
Sted: Svenskestua, Ringerikes Museum, Norderhov

Foredrag «Jordbruket i Ringerike – beredskap og sjølforsyning» ved Lars Fredrik Stuve.
Arrangert av Venneforeningen Ringerikes Museum.

Lars Fredrik Stuve har lang erfaring fra landbrukets organisasjoner. Han er leder i Norderhov sogneselskap (bondelaget).
Han var adm.dir. i Norske Felleskjøp.
Han tar for seg fotosyntesen som ligger til grunn for all planteproduksjon, naturgitte forutsetninger på Ringerike og
hvordan jordbruket har utviklet seg her de siste 20-30 årene.
Innledning om Hole og Ringerike ved sivilarkitekt Sverre Moe.
Alle er velkommen!

Etter foredraget blir det årsmøte VRM.

 Tilbake  Det skjer - Forsiden