Venneforeningen Ringerikes Museum

Tidspunkt: 7. mars 2024 kl: 18:30
Sted: Svenskestua, Ringerikes Museum, Norderhov

Vi minner om årsmøtet for VRM i Svenskestua torsdag 07.03 kl 18.30
Først blir det foredrag: «Jordbruket i Ringerike – beredskap og sjølforsyning»
ved Lars Fredrik Stuve.
se eget arrangement i "Det skjer".

 Tilbake  Det skjer - Forsiden