Korøvelse praySing

Tidspunkt: 13. juni 2024 kl: 18:00
Sted: Frelsesarmeen Hønefoss, Stabelsgt 4

Sommerfest og siste øvelse før sommerferien.

 Tilbake  Det skjer - Forsiden