DNTs St.Hans på Hovinkoia - ettermiddagstur og St.Hanskveld

Tidspunkt: 22. juni 2024 kl: 14:00
Sted: Oppmøte: Hønefoss Idrettspark kl. 14.00 eller direkte på Hovinkoia.

Vi går en ettermiddagstur forbi Øytjern mot Breiensetra. Det blir grillaften på koia så ta med grillmat og drikke. Det er mulig å overnatte, men kapasiteten er begrenset (8 overnattingsplasser). Husk lakenpose. For de som overnatter blir det også tur etter frokost dagen etter, se tekst om egen søndagstur.
Påmelding til Axel (tlf. 996 12 222) eller Per (tlf. 908 61 879)

Turleder: Axel Holt og Per H. Stubbraaten
Oppmøte: Hønefoss Idrettspark kl. 14.00 eller direkte på Hovinkoia.

Se mer informasjo på vår hjemmeside dnt.no/ringerike

 Tilbake  Det skjer - Forsiden