DNTs St.Hans på Hovinkoia - dagstur fra Hovinkoia til Klomshue

Tidspunkt: 23. juni 2024 kl: 10:30
Sted: DNTs Hovinkoia

Vi som har overnattet, er innstilt på tur. Planen er Klomshue. Håper andre kan slutte seg til oss, men da må dere møte direkte på Hovinkoia kl. 10.30.

Turleder: Axel Holt og Per H. Stubbraaten
Oppmøte: Direkte på Hovinkoia kl. 10.30. Turlederne møter inne på Hovinkoia.

 Tilbake  Det skjer - Forsiden