Lunder diakonat/Soknatunets Venner

Tidspunkt: 19. juni 2024 kl: 17:00
Sted: Soknatunet

Diakonatet arrangerer hyggekveld med servering av kveldsmat, opplesning og utlodning

 Tilbake  Det skjer - Forsiden