Gudstjeneste

Tidspunkt: 21. juli 2024 kl: 11:00
Sted: Norderhov kirke

Velkommen til gudstjeneste. Marie Lyngseth er prest og Iver Koksrud er organist. Det er enkel kirkekaffe etter gudstjenesten.

 Tilbake  Det skjer - Forsiden