Treffpunkt

Tidspunkt: 13. juni 2024 kl: 13:00
Sted: Ringerike Frivilligsentral

Samtalegruppe der det skal komme fram ulike synspunkt og oppfatninger rundt de forskjellige temaene som tas opp, og på den måten øke forståelse og bevissthet om ulike problemstillinger. Deltagerne velger selv hva det skal snakke om. Gruppen møtes annenhver torsdag.

 Tilbake  Det skjer - Forsiden