Friluftsgudstjeneste

Tidspunkt: 16. juni 2024 kl: 12:00
Sted: Kirkebakken på Veme

Velkommen til friluftsgudstjeneste ute på Kirkebakken. Øystein Hagen deltar med sang. Marie Lyngseth er prest og Iver Koksrud er organist. Hvis dårlig vær, blir gudstjenesten i kirkestua. Kirkekaffe etter gudstjenesten.

 Tilbake  Det skjer - Forsiden