Pipekonsert med Vidar Vikøren

Tidspunkt: 13. juli 2024 kl: 11:30
Sted: Hønefoss kirke

Hver lørdag i perioden 22. juni til 20. juli, blir det pipekonserter i Hønefoss kirke denne sommeren.

Pipekonserter er orgelkonserter for «alle» og varer i ca. en halvtime. Vi sikter mot konserter av høy kvalitet, men likevel med et uformelt preg der det er anledning til å stikke innom også for nysgjerrighets skyld. Det legges vekt på et bredt repertoar og gjenkjennelighet i musikkvalget. Hønefoss kirke har et flott og velklingende orgel som passer godt til et allsidig musikkrepertoar. Mange dyktige organister medvirker. Noen er etablerte og kjente utøvere på sitt instrument.
Vidar Vikøren var førsteamanuensis i orgel ved Institutt musikk og dans og organist i St. Petri kirke i Stavanger. Etter kandidateksamen i kirkemusikk ved Norges musikkhøgskole var fransk statsstipendiat ved musikkonservatoriet i Strasbourg, hvor han studerte orgel med professor Daniel Roth. Han har også hatt studieopphold med Harald Vogel ved Nord-deutsche Orgelakademi, Bunde og med Jacques van Oortmerssen ved musikkhøgskolen i Gøteborg. Vikøren er cand. Philol. I musikkvitenskap ved Universitet i Oslo og har doktorgrad i musikalsk gestaltning fra Universitet i Gøteborg. Ved siden av sin virksomhet som pedagog, kirkemusiker og utøver er han også aktiv somkordirigent og forsker.
Det er gratis adgang på konsertene, men det er mulighet for å støtte konsertarbeidet ved å gi en kollektgave. Hønefoss menighetsråd er arrangør.
Vi ønsker velkommen til sommerens konserter i Hønefoss kirke.

 Tilbake  Det skjer - Forsiden