Pipekonsert med Stein Sødal

Tidspunkt: 20. juli 2024 kl: 11:30
Sted: Hønefoss kirke

Hver lørdag i perioden 22. juni til 20. juli, blir det pipekonserter i Hønefoss kirke denne sommeren.

Pipekonserter er orgelkonserter for «alle» og varer i ca. en halvtime. Vi sikter mot konserter av høy kvalitet, men likevel med et uformelt preg der det er anledning til å stikke innom også for nysgjerrighets skyld. Det legges vekt på et bredt repertoar og gjenkjennelighet i musikkvalget. Hønefoss kirke har et flott og velklingende orgel som passer godt til et allsidig musikkrepertoar. Mange dyktige organister medvirker. Noen er etablerte og kjente utøvere på sitt instrument.
Stein Sødal har vært kantor i Hønefoss kirke siden 2002 og dirigent for Hønefoss kirkekor. Han studerte orgel og kirkemusikk på Norges musikkhøgskole. Deretter studier bl.a. på Universitet i Oslo. Sødal har holdt konserter i Norge, Sverige Danmark, Polen og det tidligere Tsjekkoslovakia. Han er også virksom som akkompagnatør og ensemblemusiker.
Det er gratis adgang på konsertene, men det er mulighet for å støtte konsertarbeidet ved å gi en kollektgave. Hønefoss menighetsråd er arrangør.
Vi ønsker velkommen til sommerens konserter i Hønefoss kirke.

 Tilbake  Det skjer - Forsiden