Ukens fest

Tidspunkt: 14. juni 2024 kl: 18:00
Sted: Frelsesarmeen Jevnaker

Fest. Major Jens Roald Baade leder og taler. Otto synger og spiller
Andakt bevertning og utlodning. Velkommen

 Tilbake  Det skjer - Forsiden