Gudstjeneste med dåp

Tidspunkt: 16. juni 2024 kl: 11:00
Sted: Sollihøgda kapell

Velkommen til gudstjeneste med dåp i Sollihøgda kapell!
Liturg: sokneprest Eike Ziller-Off
Kantor: Grethe Ulversøy
Kirketjener: Inger Høgmoen

 Tilbake  Det skjer - Forsiden