Hole historielag

Tidspunkt: 29. juni 2024 kl: 12:00
Sted: Retthellsetra på Krokskogen

Hole historielag inviterer til en hyggelig dag på setervollen.
Servering av kringle og saft/te/kaffe, inngangspenger 50 kr.
Separering av melk og kinning av smør vises i ystebua.
KULTURELLE INNSLAG: Marit Stubbraaten og Kjetil Sudgarden forteller om Bukkebekksteinens gåte. Musikalsk underholdning ved Per Erik Berge.
Etter møtet vil Kjetil Sudgarden arrangere tur til Bukkebekksteinen. Ta med godt fottøy. Veibommen i Retthellseterveien står åpen fra kl. 10-16. Værforhold ved kraftig regn.
Alle er velkomne!

 Tilbake  Det skjer - Forsiden